0912099800
Hà Nội, Việt Nam

Thông Tin Liên Hệ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Phạm Tùng

Tel: 0962 1977 22 / 0912 099 800

Email: phamthanhtung.bni@gmail.com

Ghé thăm My Youtube 

www.phamtung.edu.vn

Bạn muốn trở thành NHÀ KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP, đến với trang

Huấn luyện Kinh doanh và Phát triển Con Người  DnA     

  www.dna.pro.vn

 

 

 

 

Gửi liên hệ cho chúng tôi

ĐỒNG HÀNH CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN THỊNH VƯỢNG

G

0912099800
Nhắn tin!